Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

Điều 1: Quy định sử dụng

Là các quy định liên quan đến việc sử dụng dịch vụ Phần mềm quản lý bán hàng online VIVA trên viva.net.vn. Người dùng khi đăng ký, và sau khi đi đăng ký đều phải tuân thủ những quy định này.

 

Điều 2: Thay đổi quy định

Với quyết định riêng và tuyệt đối của mình DTC có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này và mọi chính sách cũng như các điểm nhất trí đi kèm vào bất cứ lúc nào, những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng lên Website này. Việc Quý khách sử dụng Website này hay đăng ký sử dụng Phần mềm quản lý bán hàng online VIVA sau khi những thay đổi hoặc sửa đổi trên đã được thực hiện đồng nghĩa với việc Quý khách chấp nhận Quy định sử dụng này như được sửa đổi lần cuối.  Nếu Quý khách không đồng ý chịu sự ràng buộc bởi Thỏa thuận này như được sửa đổi lần cuối thì Quý khách có thể không tiếp tục sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ trên Website này.

 

Điều 3 : Sử dụng dịch vụ

Quý khách đăng ký tài khoản và khởi tạo dịch vụ trên viva.net.vn là người đã đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định của Công ty TNHH Công nghệ ứng dụng và Truyền thông DTC và được công ty chấp nhận sự đăng ký đó.

 

Điều 4:  Quản lý thông tin

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ phần mềm quản lý bán hàng của người dùng và không chịu trách nhiệm pháp lý cũng như việc bồi thường cho người dùng và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của DTC.

 

Điều 5: Tạm ngừng cung cấp dịch vụ

DTC có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí  nào trong các trường hợp sau:

  1. Người dùng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, cấm kinh doanh trên Website thương mại điện tử hoặc sử dụng phần mềm quản lý bán hàng vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
  2. Người dùng sử dụng phần mềm để phá hoại một phần mềm khác
  3. Người dùng sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ
  4. Người dùng sử dụng phần mềm hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào phần mềm khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của DTC.
  5. Người dùng không thanh toán các chi phí đúng hạn

 

Điều 6: Quản lý tài khoản quản trị

Người dùng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho DTC theo số Hotline (+024) 3557 3636 hoặc Email: support@dtctech.vn khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

 

Điều 7: Sử dụng email

Người dùng phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư cũng như các công cụ cho phép gửi/xuất thông tin trong tài khoản của mình và các nội dung trên phần mềm được viva.net.vn cung cấp trực tiếp cho người dùng sử dụng.

 

Điều 8: Hoạt động bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng online VIVA chỉ có chức năng hỗ trợ trong việc quản lý các hoạt động bán hàng và không có bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến tính chất và nội dung trong các hoạt động bán hàng của người dùng.

 

Điều 9: Trách nhiệm của DTC khi ngừng cung cấp dịch vụ

Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền trong trường hợp không cung cấp vì ngưng hoạt động.

 

Điều 10: Giải quyết tranh chấp, luật áp dụng

Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và công ty chúng tôi, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hợp tác hai bên cùng có lợi. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra toà án kinh tế Hà Nội giải quyết.