Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU WEBSITE

VỚI PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE VIVA

Đồng bỗ dữ liệu trên website với phần mềm quản lý bán hàng đang là vấn đề mà nhiều người quan tâm, mô hình tích hợp phần mềm Bán hàng Viva với webiste cho phép

- Trao đổi dữ liệu không biên giới: tất cả các dữ liệu sẽ được trao đổi từ phần mềm thiết kế website hoặc phần mềm quản lý bán hàng Online Viva 

+ Danh mục hàng hóa, vật tư và thuộc tính (người dùng có thể sẻ up mã hàng hóa theo quy ước)

+ Hàng tồn trong kho (cho phép ẩn hiện sản phẩm trên website theo số lượng hàng tồn kho)

- Chuyển đơn hàng từ website xuống phần mềm để xử lý tiếp hoặc khách hàng có thể xử lý trực tiếp trên website và chỉ đẩy dữ liệu về phần mềm bán hàng

- SET chương trình khuyến mãi đơn hoặc combo theo thơi gian mà không phải thử hiện ở 2 nơi, theo đó, nếu khách hàng set up chương trình khuyến mãi từ phần mềm quản lý bán hàng, thì tự động chương trình khuyến mãi sẽ được up lên website (Nếu người dùng  muốn chạy chương trình theo khoảng thời gian, phần mềm Website DTC cho phép làm việc đó

- Giảm khối lượng dữ liệu cần truyền lên website và tăng tốc độ truyền.

- Và còn rất nhiều ứng dụng khác mà người dùng có thể tham khảo: hotline tư vấn: 0911.259.922hoặc Email: sales@dtctech.vn

DTC cam kết:

- Bảo mật thông tin khách hàng

- Hướng dẫn khách hàng đơn giản và sử dụng nhanh chóng trên phần mềm

 

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM BÁN HÀNG

CHUYÊN NGHIỆP - TỐI ƯU- NHANH CHÓNG

Hoặc call ngay: 0911.259.922 / 0243.557.3636