Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

DTC luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn, và đó là lý do chúng tôi luôn cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của bạn.

1. Thông tin chúng tôi thu thập

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích của phần mềm quản lý bán hàng online VIVA, bạn cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình, các thông tin thu thập về bạn như sau:

 1.     Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
 2.     Lĩnh vực kinh doanh
 3.     Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 4.     Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 5.     Dữ liệu chi tiết của cửa hàng

 

2. DTC bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ,  chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật bao gồm: tường lửa (Firewall), mã hóa dữ liệu theo các thuật toán bảo mật và an toàn thông tin cao nhất và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chúng tôi thực thi kiểm soát truy các thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống phần mềm VIVA.

 

3. Sử dụng thông tin của bạn

Mục tiêu của DTC là luôn đồng hành và mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quản lý bán hàng một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

 1.     Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 2.     Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
 3.     Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng phần mềm
 4.     Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 5.     Phân tích, tiếp nhận phản hồi từ người sử dụng và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 6.     So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà bạn cung cấp với bên thứ ba

 

4. Tiết lộ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

 1.     Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này
 2.     Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn
 3.     Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý  hoặc chiếu theo luật pháp
 4.     Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác
 5.     Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên VIVA hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến VIVA

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.  

 

5. Quản lý thông tin trên phần mềm

Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên phần mềm của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên phần mềm.