Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

DTC - Hướng dẫn xóa khoảng trắng dư thừa trong Excel bằng hàm TRIM, SUBSTITUTE

  • TRIM: Dùng để chuẩn hóa dữ liệu xóa hết khoảng trắng đằng trước và đằng sau, các khoảng trắng ở giữa chỉ để lại 1 khoảng trắng
  • SUBSTITUTE: Thực tế là 1 hàm thay thế chuỗi nhưng khi cần để xóa hết khoảng trắng thì chúng ta sẽ thay thế ký tự khoảng trắng.

Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có hàm TRIM để xóa khoảng trắng trước sau và ở giữa:

  • Nhập công thức =Trim(B3) Enter
  • Các dòng tiếp theo chỉ copy công thức trên bằng cách kéo chuột ở góc bên phải của ô vừa gõ công thức xuống các dòng muốn xóa khoảng trắng.

Xóa khoảng trắng ở đầu, trong và sau chữ trong excel

 

Trong trường hợp bạn muốn xóa tất cả các khoảng trắng thì dùng:

  •  Sử dụng hàm   =SUBSTITUTE(B3," ","") và chúng ta sẽ có kết quả như sau

Nếu hàm Trim không làm việc bạn cũng có thể sử dụng FIND & REPLACE để loại bỏ các khoảng trắng dư thừa bằng cách Ctrl + H: và gõ số khoảng trắng bạn muốn thay thế.

Chúc các bạn thành công!

>>> Cách xoay chữ trong excel đơn giản

>>> Hướng dẫn và thay thế từ trong excel