Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

Tối ưu hoá chi phí – Gia tăng giá trị thặng dư – Nâng cao lợi thế cạnh tranh???