Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Viva hỗ trợ Khách hàng phân theo 3 nhóm chính, mỗi nhóm gồm nhiều tính chất khác nhau. Ngoài ra, Viva hỗ quản lý hàng hóa theo mã phụ, mã vật tư