Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Có. Hàng năm vào ngày 31-12-201X quý khách hàng vào thực hiện kết chuyển tồn kho từ năm cũ (201X) sang năm (201X+1) như sau:

- Bước 1: Hệ thống/Cập nhật số dư đầu kỳ/Chuyển tồn kho

- Bước 2: Chọn từ năm đến năm/Cập Nhật

- Bước 3: Phần mềm hiển thị thông báo/Nhấn ok=>Viva sẽ tự động chuyển tồn kho từ năm tới năm