Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Thao tác đơn giản, quản lý chi tiết khi khai báo mã vật tư hàng hóa. Có thể up từng mã hoặc up hàng loạt mã hàng hóa vật tư vào phần mềm VIVA đem đến cho khách hàng trải nghiệm đặt mã nhanh chóng nhất.

Cho phép khai báo và nhập hàng loạt mã vật tư hàng hóa vào phần mềm VIVA thông qua file excel mẫu. Cụ thể có 2 cách

Cách 1: Thực hiện thao tác tạo mới hàng hóa vật tư  trực tiếp trên phần mềm

  • B1: Chọn Danh mục / Hàng hóa vật tư trên thanh menu        
  • B2: Thêm mới hoặc sửa thông tin:

-    Thêm mới hàng hóa: nhấn nút  
-    Để sửa thông tin hàng hóa đã có: nhấn nút Sửa  

  • B3: Nhập thông tin hàng hóa:

- Mã vật tư: mã chi tiết của từng sản phẩm
- Mã vạch: Viva tự động sinh ra
- Và các thông tin khác...

  • B4: Nhấn nút Cập nhật


Giao diện nhập hàng hóa trực tiếp trên phần mềm VIVA 
Giao diện nhập hàng hóa trực tiếp trên phần mềm VIVA

Cách 2: Thêm mới hàng loạt mã hàng hóa vật tư

  • B1: Chọn Danh mục / Hàng hóa vật tư trên thanh menu        
  • B2: Download file excel mẫu trên thanh menu góc bên phải màn hình
  • B3: Nhập thông tin hàng hóa vào file excel và lưu lại
  • B4: Up file excel đã nhập ở B3 vào phần mềm VIVA bằng cách nhấn nút  Nhấn nút trên phần mềm viva để up excel lên hàng loạt
  • B5: Chọn file và lưu


 Up excel lên phần mềm viva
Giao diện up file excel vào phần mềm VIVA

>>> Nhập mua hàng hóa đơn giản linh động cho khách hàng

>>> Khi tạo mã hàng hóa tôi có phải lưu ý gì không