Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Quý khách vui lòng kiểm tra file excel đã up lên như sau:

- Kiểm tra mã hàng up lên đã được tạo trước trong phần mềm chưa. Nếu chưa tạo KH vào tạo mã hàng trước khi up excel lên

- Kiểm tra tương ứng với mỗi mã hàng đã có số lượng tương ứng chưa (Nếu mã hàng tồn bằng 0 nhập số 0, không được bỏ trống)

- Kiểm tra đã điền đúng theo mẫu? Nếu KH copy file từ 1 file excel khác từ phần mềm vui lòng thao tác theo các bước sau để giữ định dạng của file dữ liệu mẫu:

  • Bước 1: chọn vùng cần copy/Nhấn chuột phải copy hoặc Ctrl C
  • Bước 2: Mở file data kiểm kê mẫu tải từ phần mềm về/chuột phải chọn Paste special/chọn Values/ok