Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Trước khi tạo mã hàng hóa quý khách lưu ý những vấn đề sau:

- Mã tối đa 16 ký tự

- Mã hàng gồm 1 dãy số hoặc chữ không dấu

- Mã viết liền không dấu cách, sử dụng gạch " - " hoặc " _ " không có ký tự đặc biệt như dấu phẩy, dấu chấm, dấu gạch chéo, dấu hỏi, cảm thán...