Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Với trường hợp này quý khách vui lòng kiểm tra trạng thái của phiếu điều chuyển đã duyệt hay chưa duyệt. Nếu phiếu điều chuyển đang ở trạng thái chưa duyệt người dùng có thể vào sửa thông tin/Cập nhật. Nếu phiếu ở trạng thái đã duyệt (Kho nhận hàng điều chuyển đã vào nhấn duyệt) thì phần mềm không cho sửa để đảm bảo tính chính xác của phiếu.