Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Với trường hợp này quý khác liên hệ với người tạo tài khoản (admin) kiểm tra đã phân quyền tới Menu , chứng từ  cho tài tải khoản của bạn chưa. Nếu chưa admin làm theo các bước theo link sau: http://viva.net.vn/ho-tro/viva-co-ho-tro-phan-quyen-toi-tung-nguoi-dung-khong-