Hãy để VIVA giải đáp những thắc mắc của bạn!

Với lỗi này quý khách vui lòng kiểm tra lại đường link file kết nối dữ liệu data đã đúng chưa bằng cách:

- Bước 1: Mở file tem mẫu lên

- Bước 2: Nhấp vào biểu tượng đồng bộ trên tab

- Bước 3: Nhấn "Select file..."/Chọn vị trí lưu file data/ok