Bản tin VIVA ONLINE

Chia sẻ các kiến thức về Viva Online, kinh nghiệm quản lý bán hàng, sử dụng VIVA để quản lý khách hàng và thúc đẩy doanh số!

Phần mềm quản lý bán hàng online đã không còn là khái niệm quá mới với các cửa hàng kinh doanh, nhất là các cửa hàng kinh doanh thời trang. Phần mềm quản lý bán hàng online được ra đời với nhiều tính năng, hỗ trợ người dùng dễ dàng quản lý hàng hóa, doanh thu, lợi nhuận. Ngoài ra còn hỗ trợ trong việc đưa ra các chương tình giảm giá, phần mềm quản lý các dữ liệu, dễ dàng xuất ra các báo cáo, số liệu nhanh chóng.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu sử dụng phần mềm, nhiều người sử dụng, doanh nghiệp gặp khó khăn do nhiều yếu tố. Do trình độ công nghệ thông tin của nhân viên còn kém, nhân viên bị bó buộc tư duy với các quản lý thủ công. 

Bước đầu sử dụng phần mềm còn gặp khó khăn

Để phần mềm quản lý bán hàng được phát huy tốt nhất chức năng thì các số liệu cần nhập và đầy đủ, càng chi tiết càng tốt, do vậy cần đòi hỏi kỹ năng của người sử dụng. Nhân viên trực tiếp sử dụng phần mềm quản lý cần phải có kỹ năng tin học ở mức độ cơ bản. Để sử dụng phần mềm tốt nhất, khi triển khai cần đào đạo thêm cho nhân viên về các kỹ năng sử dụng phần mềm, tránh sảy ra sai xót trong qua trình quản lý và  báo cáo số liệu sau này.

Nhân viên trực tiếp sử dụng phần mềm cần có kỹ năng tin học ở mức độ cơ bản

Khó khăn khác trong thời gian sử dụng phần mềm là tư duy của người sử dụng vẫn bị bó buộc với các quản lý thủ công, ngại thay đổi, cảm thấy khó bắt kịp và làm quen với quy trình làm việc khi bắt đầu sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Với tâm lý ngại thay đổi, nhân viên có thể cảm thấy khó tiếp nhận và không muốn sử dụng phần mềm quản lý bán hàng tiến tiến vào trong công việc của mình.

Khó khăn trong tư duy của người sử dụng

Trên thực tế, sau một thời gian sử dụng, phần mềm quản lý bán hàng online sẽ giúp ích rất nhiều cho doanh nghiệp hoặc giúp ích cho chính nhân viên sử dụng trong việc tiết kiện thời gian, thuận tiện theo dõi, tránh được sự nhầm lẫn, sai xót dữ liệu. Sau một thời gian làm quen với phần mềm, các công việc sẽ trở nên đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều.

Biên tập

Hoàng Ngọc